DUGS

Društvo učiteljev geografije Slovenije

3. MEDNARODNA KONFERENCA

»Pokrajina in trajnostni razvoj«

23. in 24. 4. 2021

Konferenco bomo izvedli na daljavo

Štanjel